Contoh Soalan Exam Seksyen A: Pengetahuan Am Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) Gred M41

Posted on

Contoh Soalan Exam Seksyen A: Pengetahuan Am Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) Gred M41

Berikut adalah antara bentuk-bentuk Contoh Soalan Exam Seksyen Pengetahuan Am Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) Gred M41:-
 
 
1. Antara berikut, yang manakah adalah penambaikan yang diperkenalkan oleh PEMUDAH dalam tahun 2009?
 
 
A. Memperkenalkan tiga Pekeliling Imigresen Malaysia
B. Permohanan Pas Pekerja di pendekkan dari 1 bulan ke 14 hari
C. Memudahkan kemasukan pekerja asing dalam semua kategori
D. MyCOID merupakan Nombor pengenalan perniagaan yang standard
 
 
 
2. Dalam masyarakat Cina Peranakan di Malaysia, dialek Bahasa Cina yang digunakan  dengan meluas dalam pertuturan seharian ialah 
 
 
A. Hakka
B. Hokkien
C. Kantonis
D. Teochew
3. Lokasi terbaik yang mempunyai potensi penggunaan kincir angin sebagai penjana tenaga bersih di Malaysia ialah
A. Kuching,Sarawak
B. Pantai Remis, Perak
C. Bayan Lepas, Pulau Pinang
D. Pantai Cahaya Bulan,Kelantan
4. Semua Permainan berikut adalah dalam kumpulan yang sama KECUALI
A. Hoki
B. Badminton
C. Polo
D. Memanah
5. Tan Sri Ananda Krishnan merupakan salah seorang usahawan yang berjaya di Malaysia. Antara Berikut, entiti yang manakah yang berkait dengan beliau?
A. Berjaya Group dan MAXIS
B. MEASAT dan Berjaya Group
C. ASTRO dan Air Asia Berhad

D. MAXIS DAN ASTRO

 

Dapatkan Panduan Rujukan Exam Pegawai Tadbir Diplomatik Gred M41 Edisi 2016 DISINI