Tugas-Tugas Seorang Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) Gred M41

Posted on

Tugas-Tugas Seorang Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) Gred M41

Calon yang telah dilantik sebagai Pegawai PTD diberikan TanggungJawab untuk mengubal,merancang, dan melaksanakan dasar-dasar awam yang berkaitan dengan pentadbiran dan pembangunan wilayah/daerah/tempatan/tanah;sumber kewangan,ekonomi,pengurusan organisasi dan pengurusan sumber manusia, hubungan antarabangsa dan luar negeri, pertahanan dan keselamatan negara serta pengurusan teknologi maklumat.